MHP'li Yönter, uzman çavuşlarımızın haklarını almakta kararlı

MHP'li Yönter, uzman çavuşlarımızın haklarını almakta kararlı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter yaptığı açıklamada şuhları kaydetti:

"Bilindiği üzere; 19/6/2010 tarih ve 6000 Sayılı Kanunun 26. maddesi ile 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi değiştirilerek; “sözleşmeleri, bir yıldan az, beş yıldan fazla olmamak şartıyla azami kırkbeş yaşına girdikleri yıla kadar uzatılabilir. Yaş sınırı nedeniyle Silahlı Kuvvetlerden ayrılacak olanlardan istekliler, merkezi yönetim bütçe kanunlarında yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın, Milli Savunma Bakanlığı, MSB ANT Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) kadrolarında emekli aylığına hak kazandıkları tarihe kadar Devlet memuru olarak istihdam edilirler. Atama işlemleri yaş sınırının dolmasından önce tamamlanır ve atanılan görevin aylık ve diğer mali haklarına göreve başlanılan tarihten itibaren hak kazanılır.” Denilmiş olup
3/10/2016 tarihli ve 676 sayılı KHK’nin 64 üncü maddesiyle “kırkbeş” ibaresi “elliiki” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7070 sayılı Kanunun 50’nci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.

Kefenleri ile yıllarca vatan savunması ve terörle mücadelede ülkemizi içerde ve dışarda görevlendirildikleri her noktada korumak için canlarım siper ederek en önde safta görev alan Kahraman Uzman Çavuşlarımızın “elliiki” yaş sınırı nedeniyle emekli aylığını hak kazanmaları için gerekli olan kısa bir süre için atanmış oldukları sivil memurluktan emekli edilerek uğrayacakları mağduriyetler ve oluşacak adaletsizliğin hiç dikkate alınmadığı gün gibi ortadadır. Bu yanlış uygulama ile uzun yıllar KANLARIYLA VE TERLERİYLE ISLATMIŞ OLDUKLARI UZMAN ERBAŞ ÜNÜFORMASIYLA KAZANMIŞ OLDUKLARI MALİ VE ÖZLÜK HAKLARIYLA BİRLİKTE KİMLİKLERİ DE ELLERİNDEN ALINMIŞTIR.”

Memur kadrolarına atanarak kazanılmış hakları olan mali ve özlük hakları ile Uzman Erbaş kimliklerinden mahrum bırakılarak memur statüsünden emekli edilmeleri ile oluşan mağduriyetin ve adaletsizliğin giderilmesi için Emekli Uzman Çavuş mali ve özlük haklan ile kimliklerinin iade edilmesi bir haktır. Sırtlarında 70-80- kiloluk sırt çantalarıyla ve ağır silahlarla yıllarca hayatlarını hiçe sayarak ailelerinden aylarca uzak kalarak dağ taş demeden, kar kış demeden bu vatana hizmet eden Kahraman Uzman Çavuşlarımızın ellerinden alınmış olan Özlük Haklarının ve Kimliklerinin iade edilmesi için yeniden kanun teklifi verdim."


MHP, belediye başkanlarının bir yılını masaya yatıracak Sonraki Haber

MHP, belediye başkanlarının bir yılını masaya yatıracak

Donald Trump’tan Suudi Arabistan’da kılıç dansı Önceki Haber

Donald Trump’tan Suudi Arabistan’da kılıç dansı